Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności

Ostrzeżenia te są powiadomieniami o żywności, która może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, kierowanymi do opinii publicznej, przygotowywanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z artykułem 10 rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Główny Inspektorat Sanitarny będzie informował opinię publiczną, gdy zaistnieją jakiekolwiek podejrzenia, że dana żywność może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W informacjach Główny Inspektorat Sanitarny będzie podawał nazwę takiej żywności określając jej rodzaj, charakterystykę podejrzewanego zagrożenia oraz środki podjęte lub, które są planowane w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania ryzyka i całkowitej jego likwidacji.W przypadku, gdy Główny Inspektorat Sanitarny otrzyma od innego organu urzędowej kontroli żywności powiadomienie o potencjalnym lub istniejącym z całą pewnością ryzyku dotyczącym danej żywności, ostrzeżenie zostanie ogłoszone po konsultacji z tym organem.

Ostrzeżenie nie stanowi decyzji administracyjnej i nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach podmiotów działających na rynku spożywczym. Ma ono na celu wyłącznie poinformowanie opinii publicznej o możliwym ryzyku, biorąc pod uwagę zasadę ostrożności oraz obowiązek zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia w Polsce, zgodnego ze standardami określonymi w prawie Unii Europejskiej.


Stwierdzenie migracji ołowiu na poziomie 4,4 mg/kg z wyrobu do kontaktu z żywnością pn. „Herz-Springform” („Tortownica w kształcie serca”)

Zakwestionowano alkohol  firmy VAPA DRINK s.r.o. Ma zieloną etykietę z wyraźnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%.

Stwierdzenie obecności składnika alergennego - gorczycy w produkcie pn. „Knorr Sos Sałatkowy Sałatka Szefa 30 g”

Stwierdzenie obecności substancji alergennej - glutenu w produkcie pn. Kasza Kukurydziana 450 g

Obecność bakterii Listeria monocytogenes w produkcie pn. Masło Ekstra Górskie

„Miseczka Happy Rat z obrzeżem żółtym - MIŚ” oraz „Miseczka z obrzeżem beżowym – Kotek”

Obecność bakterii Listeria monocytogenes w ilości przekraczającej dopuszczalny limit w produkcie pn. Castello Rum 125 g
Ostrzeżenie dotyczące skażonego metanolem alkoholu z Czech

Przekroczony dopuszczalny poziom sumy fumonizyn B1 i B2 w produkcie
FINE FOOD Popcorn ZIARNA KUKURYDZY, 200 g

Przekroczony najwyższy dopuszczalny poziom rtęci w produkcie pn.
STEK Z REKINA BŁĘKITNEGO (mrożony)

Stwierdzenie migracji kadmu z obszaru obrzeża kubka ceramicznego pn. „Kubek ceramiczny Affek design, 150 ml”

Przekroczony dopuszczalny poziom sumy fumonizyn B1 i B2 w produkcie
KRESTO Pop corn ZIARNA KUKURYDZY, 150 g