Dostępność

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.