Dostępność

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.


Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 6. ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym do budynku PSSE w Busku-zdroju , po prawej stronie znajduj duje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych wyposażona w barierki. Drzwi do budynku PSSE otwierane są po uruchomieniu sygnału dźwiękowego (dzwonek) znajdującego się po lewej stronie. Po uruchomieniu sygnału dźwiękowego do drzwi zgłasza się pracownik PSSE, udzielając stosownych informacji, otwierając drzwi do budynku, można również skorzystać z jego pomocy. W przedsionku wejścia głównego budynku Stacji pracownik udzieli wstępnych informacji, ewentualnie powiadomi odpowiedniego pracownika merytorycznego. Do załatwienia sprawy na parterze budynku znajduje się stolik do obsługi interesantów, przy którym można dokonać niezbędnych formalności.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

W Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Busku-Zdroju zapewniono na parterze budynku:

  • ustęp dla osób ze szczególnymi potrzebami z piktogramem na drzwiach,

  • szerokie korytarze umożliwiające bezkolizyjny ruch osobom na wózkach,

Dostęp na wyższe kondygnacje budynku nie jest możliwy. Na parterze budynku znajduje się tablica informacyjna. W razie konieczności pracownik PSSE udziela informacji osobie ze szczególnymi potrzebami.
Aktualnie brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z budynku PSSE w Busku-Zdroju.
PSSE w Busku-Zdroju zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.