Zlecenia Badań laboratoryjnych

Upoważnienie do odbioru sprawozdania z badań wykonanych przez laboratorium PSSE w Busku-Zdroju

Zlecenie wykonania badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 
Zlecenie wykonania badania wody

Zlecenie wykonania badania żywności / wymazówLaboratorium  Mikrobiologii


Sposoby pobrania i dostarczenia materiału do badań - INSTRUKCJA DLA KLIENTA

Pobieranie, przechowywanie, transport próbek kału, wymazu z kału i wymazu z odbytu do badań bakteriologicznych - INSTRUKCJA DLA KLIENTA

Pobieranie, przechowywanie, transport próbek kału do badań parazytologicznych - INSTRUKCJA DLA KLIENTA

Pobieranie, przechowywanie, transport próbek kału do badań wirusologicznych - INSTRUKCJA DLA KLIENTA

Informacje dla klientów wykonujących badanie kału w kierunku
nosicielstwa Salmonella,Shigella (badanie sanitarno-epidemiologiczne)


Zlecenie na wykonanie badania /Formularz przyjęcia próbki - dla szpitala

Zlecenie wykonania badania oceny skuteczności procesu sterylizacji - testem biologicznym  -
Sporal
 

Zlecenie/ Przegląd zlecenia * wykonania badania mikrobiologicznego - Kał

Formularz przyjęcia próbki materiału klinicznego
Druki Higieny, Żywności i Żywienia

Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

  

Druki Higieny Środowiska

Wniosek ekshumacje zwłok 


Druki Sekcji Nadzoru Zapobiegawczego

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO UZYTKOWANIA