Ważne informacje Formularze 

Zakończenie i podsumowanie projektu KIK/35 - zapobieganie zakażeniom HCV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju informuje, iż z dniem 31 marca 2017 r. zakończyła się realizacja projektu KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz Ministra Zdrowia, w czasie którego Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z Liderem Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – PZH zrealizowała Projekt 5 „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV)” oraz uczestniczyła w Kampanii Społecznej „HCV Jestem świadom”.

Podsumowania projektu dostępne są na stronach:

http://hcv.pzh.gov.pl/

http://www.jestemswiadom.org/publikacja-podsumowujaca-dzialania-i-
-osiagniecia-projektu-kik35-zapobieganie-zakazeniom-hcv/


Materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne:

Plan higieny - Salon Fryzjerski
Plan higieny - Salon Kosmetyczny
Plan higieny - Salon tatuażu
Ulotka informacyjna "KOBRA"

Ulotka infomacyjna "REKIN"
Rozporządzenie ministra zdrowia 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia ,choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej  z dnia  10.07.2013

01.01.2014r. obowiązuje nowy zmieniony druk MZ-55

Wzory wybranych formularzy zgłoszeń obowiązujących w 2013 r.

Elektroniczna wersja przewodnika po rozporządzeniu MZ w sprawie zranien ostrymi narzędziami (ZON)