Dane Kontaktowe 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna    
w Busku-Zdroju

28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2
tel.(041)378-35-73 (041)378-35-73 , fax. (041)378-27-88
e-mail:

psse.buskozdroj@pis.gov.pl

psse.busko@wsse-kielce.pl

godz. pracy: od poniedziałku do piątku: 725-1500


   
Telefon Alarmowy 

W sytuacjach wymagających niezwłocznej

 interwencji czynny w dni robocze (poza godzinami

 urzędowania PSSE w Busku Zdroju) w pozostałe dni

 całodobowo

+48604327104


Skrzynka Podawcza na Platformie Elektronicznej

W celu złożenia  pisma do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego  konta uzytkownika na platformie ePUAP


Wykaz Numerów Telefonów wewnętrznych

Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska wew 21
Sekcja Nadzoru nad Żywnością Żywieniem i Przedmiotami Użytku wew 22,32,28
Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy wew 16
Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego wew 18
Szczepionki  wew  20
Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży wew 19
Statystyka  36
Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego wew 13
Promocja Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  wew 37

LABORATORIUM
Kierownik Laboratorium wew 26
Laboratorium wody ,żywnośći wew 14
Laboratorium  Mikrobiologii i Pracy wew  35 

Laboratorium  Środowiska  Pracy wew  35 

ADMINISTRACJA
Sekretariat  wew 10
Główna Ksiegowa  wew 23
Kadry  wew 25
Radca Prawny  wew 24