Oddział Laboratoryjny 

Oddział Laboratoryjny jest częścią Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Busku-Zdroju i wspomaga działalność kontrolną, głównie przez wykonywanie badań.

Oddział Laboratoryjny PSSE w Busku-Zdroju wykonuje badania i pomiary zgodnie z PN, EN, ISO lub zgodnie z opracowanymi własnymi procedurami badawczymi. Korzysta z najnowszych technik analitycznych z zastosowaniem nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu analitycznego.

Kompetencje techniczne Oddziału Laboratoryjnego są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO IEC 17025:2005. Oddział Laboratoryjny osiągnął i utrzymuje wysoki poziom jakości wykonywanych badań. Nie podejmuje się wykonywania badań metodami nie gwarantującymi poprawności wyników. Nie angażuje się w działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego kompetencji, bezstronności, rzetelności. Przestrzega procedur zachowania poufności, ochrony praw własności i praw klienta do składania skarg.
Potwierdzeniem kompetencji jest także wieloletni udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych.
W Oddziale Laboratoryjnym pracuje wysoko wykwalifikowany, ambitny, kreatywny personel. Wysoki poziom fachowości personelu utrzymywany jest przez permanentne wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych badań jest posiadanie od 2005 r. certyfikatu akredytacji AB 642.

Certyfikat akredytacji AB 642

Dział Laboratoryjny prowadzi również badania w ramach sprzedaży usług zleconych.


Szczegółowy wykaz badań prowadzonych w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Busku-Zdroju

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Kierownik:
Marta Witek - Paw tel.
( 041 ) 378 35 73 wew. 26
e-mail:
psse.buskozdroj@pis.gov.pl, labpssebusko@interia.pl


Laboratorium Badania Wody
Kierownik:
Justyna Siołek tel. ( 0-41 ) 378 35 73 wew. 14

Laboratorium Badania Żywności i Żywienia

Kierownik:
Bożena Tometczak tel. ( 041 ) 378 35 73 wew. 14

Laboratorium Środowiska Pracy
Kierownik:
Michał Pawelec tel. ( 041 ) 378 35 73 wew. 35

Laboratorium Mikrobiologii
Kierownik:
Sylwia Szumilas  tel.( 041 ) 378 35 73 wew. 35