Sekcja Nadzoru Zapobiegawczego

Zadania realizowane w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, m.in:

  • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
  • uzgodnienie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;

  • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych;

  • kontrolowanie obiektów w trakcie realizacji inwestycji;