Sekcja promocji Zdrowia i Oświaty zdrowotnej

III edycja Konkursu
„Szkoła wolna od używek”
skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego do udziału w Kokursie "Szkoławolna od używek" organizowanym w ramach programu edukacyjnego: "ARS, czyli jak dbać o miłość?". Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Zadanie kokursowe polega na nagraniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień. Prace konkursowe należy przesyłać do właściwych terenowo, dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Organizatorem konkursu jest Główny Inspektor Sanitarny.


Dokumenty do pobrania
:

Regulamin konkursu

1. Deklaracja uczestnictwa

2. Formularz zgłoszeniowy szkoły

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku OSOBA PEŁNOLETNIA

4. Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku OSOBA NIEPEŁNOLETNIAOGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA1 października 2018 obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Tornistra.
Jego celem jest ukazanie działań Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną poprzez edukację ukierunkowaną na profilaktykę wad postawy uczniów i ich problemy z kręgosłupem spowodowane nadmiarem książek w plecaku.
Ponadto akcja ma zwrócić uwagę dzieci i ich rodziców na to, co powinno się nosić w plecakach oraz jak odpowiednio pakować przybory potrzebne na lekcjach. Dotyczy to głównie uczniów szkół podstawowych.
Przez cały październik przedstawiciele Powiatowych Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych będą odwiedzać świętokrzyskie szkoły i ważyć tornistry. Następnie wyniki będą porównywane z wagą uczniów. Ciężar tornistra nie powinien przekraczać 10-15% ciężaru dziecka.
Po zakończeniu akcji powstanie raport dotyczący tego, czy dzieci nie noszą zbyt ciężkich tornistrów. Dokument zostanie opublikowany, a każda ze szkół zostanie poinformowana o wynikach badań.


W roku 2016 Światowy Dzień Rzucania Palenia

Tytoniu przypada na 17 listopada (czwartek)

Dzień ten, przypadający w trzeci czwartek listopada, ma już ponad 30-letnią tradycję. Pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście 24 godziny nie wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu. Z czasem do walki z tytoniem dołączył cały świat – zaczęły pojawiać się podobne inicjatywy, jak na przykład Dzień bez Papierosa (obchodzony 31 maja).
Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku – w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią, często bywa za późno. Choć ostrzeżenia „Palenie zabija” widoczne jest na każdej paczce papierosów, informacja ta – z racji swojej powszechności – szybko traci swój wydźwięk. Jak się jednak okazuje, dość skuteczne są „odstraszacze” graficzne – na przykład zdjęcia, nieraz makabryczne, zniszczonych organów wewnętrznych skutecznie zniechęcają młodzież do sięgania po papierosy oraz zwiększają liczbę palaczy, którzy decydują się zerwać z nałogiem. W wielu krajach – również w Polsce – wprowadza się współcześnie zakaz palenia w miejscach publicznych takich jak :
  • W zakładach pracy
  • W przychodniach i szpitalach
  • W placówkach oświatowych
  • Na przystankach autobusowych.
Negatywny wpływ substancji rakotwórczych na zdrowie dotyczy również tzw. palaczy biernych, czyli tych, którzy nigdy nie palili, a przebywają w środowisku zanieczyszczonym dymem tytoniowym. Palacze bierni wdychają te same trujące i rakotwórcze substancje, inna jest jedynie skala narażenia ich na zachorowanie. – Bardzo niepokoi fakt, że choć 80 proc. osób dorosłych uważa, że bierne palenie może spowodować poważne choroby u osób niepalących, prawie 50 proc. palących dorosłych przyznaje, że pali w obecności dzieci. Oznacza to, że codziennie około 4 mln dzieci ma kontakt z dymem tytoniowym – mówi dr n. med. Marta Mańczuk, kierownik Pracowni Prewencji Pierwotnej w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie.  
Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.
Papierosy są jedynym legalnie sprzedawanym na całym świecie produktem o udowodnionym działaniu rakotwórczym. W dodatku nie ma mniej szkodliwych papierosów. Wszystkie papierosy, bez wyjątku, „light” czy „slim”, są tak samo szkodliwe dla zdrowia, ponieważ dostarczają tyle samo trujących substancji do organizmu. Dodatki smakowe dodatkowo ułatwiają inhalację, czyli powodują, że osoby palące „slimy” lub „lighty” zaciągają się głębiej i mocniej. 
Jedynym i najskuteczniejszym sposobem, aby ustrzec się przed rakiem płuca jest rzucenie palenia. 

Ograniczenia w używaniu e-papierosów

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wdrażająca regulacje przyjętej w 2014 r. dyrektywy tytoniowej 6 lipca 2016 r. została przyjęta przez Sejm.
Nowe regulacje ograniczają miejsca używania papierosów elektronicznych tak jak  obecnie obowiązujący zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych np. na przystankach, w szpitalach, szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych.
Wprowadzono również zakaz sprzedaży e-papierosów przez osoby niepełnoletnie oraz zakaz reklamy i promocji e-papierosów. Nowe regulacje obejmują również zasady dopuszczania do obrotu i sprzedaży (w tym sprzedaży online) e-papierosów i liquidów.Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską i jest obchodzony corocznie w dniu 18 listopada w całej Europie.
W 2015 roku Światowa Organizacja Zdrowia ustanowiła Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, podczas 68 Światowego Zgromadzenia Zdrowia.
II Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (World Antibiotic Awareness Week - WAAW) przypada w dniach 14-20 listopada 2016 r. Ma on na celu podkreślenie jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi antybiotykooporność.

Antybiotyki to leki używane w celu zapobiegania oraz leczenia infekcji bakteryjnych. Oporność na antybiotyki to sytuacja, w której antybiotyk nie zabija bądź nie hamuje namnażania bakterii, a leczenie nim nie jest skuteczne. Istotne jest, aby podkreślić, iż to bakteria zmienia się w skutek reakcji na obecność antybiotyku i staje się antybiotykooporna, a nie organizm ludzki.  W konsekwencji, oporne bakterie mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka i znacząco utrudniać proces wyleczenia.
Głównymi przyczynami tego zjawiska są:

  • Nadmierne lub niepotrzebne stosowanie antybiotyków;
  • Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza dotyczących dawkowania, przerywanie antybiotykoterapii po ustąpieniu objawów infekcji;
  • Nadużywanie antybiotyków w procesach produkcji żywności;
  • Brak skutecznych programów kontroli zakażeń w szpitalach;
  •  Nieprzestrzeganie zasad higieny;
  •  Brak nowych antybiotyków.

Społeczeństwo powinno stosować antybiotyki z rozwagą tak, aby mogły one pozostać skuteczne jak najdłużej. Zakażenie wywołane przez antybiotykooporne bakterie może wystąpić u każdego, bez względu na wiek i kraj zamieszkania. Oporności na antybiotyki występuje naturalnie, ale niestety nieodpowiednie stosowanie tych leków wśród ludzi i zwierząt znacząco przyczynia się do przyśpieszenia tego niekorzystnego procesu. Antybiotykooporność prowadzi do dłuższej hospitalizacji, wzrostu kosztów medycznych oraz zwiększonej śmiertelności w społeczeństwie.