Informacje dla szkół


OBOZY DZIECI I MŁODZIEŻY 

POD NAMIOTAMI


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży
z dnia 30 marca 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 452)Ocena warunków sanitarno-higienicznych letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w terminie 26.06-07.07.2017r


Na terenie powiatu buskiego, pińczowskiego i kazimierskiego w pierwszych tygodniach wakacji skorzystało łącznie 92 dzieci w wieku szkolnym na 4 placówkach wypoczynku w formie wyjazdowej i w miejscu zamieszkania ( na 1 placówce wyjazdowej wypoczywało -23 dzieci, na 3 placówkach i w miejscu zamieszkania 69 dzieci).
W trakcie wypoczynku dzieci i młodzieży nie zanotowano przypadków zbiorowych zatruć pokarmowych , oraz nie odnotowano przypadków urazów ciała i wypadków.

Wszawica  trudny problem do rozwiązania 


Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego  w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy