Sekcja Higieny Żywności, żywienia i przemiotów użytku

Zadania Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, m.in:

  • Rejestracja podmiotów działających na rynku spożywczym;
  • Nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty działające na rynku spożywczym przepisów prawa żywnościowego;
  • Nadzór nad suplementami diety, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wzbogacanymi;
  • Nadzór nad stosowaniem substancji dodatkowych, aromatów i rozpuszczalników;